Josef Sieber

Fara v Městě Touškově (čp. 107)
Budova fary byla postavena v roce 1746 na objednávku kladrubského opata Josefa Siebera.