Josef II.

Zřícenina kostela sv. Anny v Pořejově u Žebráků
Poutní kostel svaté Anny zanikl po druhé světové válce v souvislosti s odsunem německého obyvatelstva, z barokního chrámu zbyly jen holé obvodové zdi.

Zřícenina kostela sv. Jana Křtitele v Kočově
Působivý barokní chrám svatého Jana Křtitele z poloviny 18. století se po svém zrušení, které proběhlo v rámci josefínské reorganizace farní správy, proměnil v opuštěnou zříceninu.

Zřícenina kostela sv. Markéty v Poleni
Na středověké rozdělení vsi Poleň na dvě poloviny upomíná torzo druhého farního kostela sv. Markéty nedaleko stále stojícího kostela Všech Svatých.  

Zvonice a sochy světců v Horšovském Týně
Klasicistní budova zvonice a soubor převážně barokních soch.