Jan Zika

Venkovské usedlosti v Újezdě (čp. 3, 30)
Tzv. Kozinův statek a cenný soubor lidové architektury.