Jan ze Šitboře

Šitboř
Kdysi bohatá vesnice, ruina kostela sv. Mikuláše. Místo, po kterém se psal autor „Oráče z Čech.“