Jan Martinkovský z Roseče

Dožice
Vesnice Dožice se nachází nedaleko Nepomuku. V písemných pramenech se poprvé objevuje k roku 1318.