Jan Kleissl

Pivovar Světovar v Plzni-Východním předměstí (čp. 777)
Český plzeňský pivovar, jak zněl oficiální název pivovaru, jemuž sloužil areál dnešního Světovaru, založil v roce 1910 Jan Kleissl. Poměrně krátká historie tohoto plzeňského piva skončila ve 30. letech, kdy akcie postupně skoupil Měšťanský pivovar.

Vily v Plzni-Severním předměstí (čp. 260, 451, 493, 502, 558, 584, 602)
Mezi reprezentativními stavbami lochotínské vilové čtvrti vyniká několik pozoruhodných domů, které si díky svému unikátnímu architektonickému řešení vysloužily památkovou ochranu. Za zmínku stojí nejen dům Františka Beneše, ale i Kleisslova,...