Jan Jiří Hafenbrädl

Zámek v Železné Rudě (čp. 1)
Jedno z mála zachovalých šlechtických sídel vystavěných až koncem 17. století patřilo původně hraběcímu rodu Nothaftů, který jej využíval především k vyjížďkám na lovy do okolních na zvěř bohatých lesů.  

Železná Ruda
Na pomezí Královského hvozdu a Bavorska vznikla osada, kde se až do 17. století zpracovávala železná ruda.