Jan Jindřich Korutanský

Petrovice
Malá vesnička nedaleko Kozinova Újezda. Lidová architektura.