Jan Drahoň z Chotětínů

Kostel sv. Jakuba v Drahoňově Újezdě
Jednolodní gotický kostel patrně z doby těsně před polovinou 14. století. Západně od kostela je budova pozdně barokní fary.