Jakub Antonín Pink

Kaple Panny Marie v Mladoticích
Na místě současné kaple stávala románská rotunda zasvěcená sv. Hedvice.

Kostel sv. Prokopa ve Všehrdech
Orientovaná stavba středověkého původu, písemně doložena již k roku 1250 jako součást vsi v majetku plaského kláštera.