hrnčířská výroba

Koloveč
O masopustu mění v Kolovči v kouzelném mlýně staré báby na mladé krasavice. Oblíbené je také místní Muzeum techniky a řemesel. Tradiční hrnčířská výroba.

Kožlany
Město ležící na okraji Křivoklátska, s celou řadou historických památek, mimo jiné rodným domem dr. Eduarda Beneše.

Kralovice
Významné regionální centrum s dominantou kostela sv. Petra a Pavla, gotické stavby proměněné ve druhé polovině 16. století pod vlivem italské renesance.