hrázděná patra

Městské domy v Rabštejně nad Střelou (čp. 21, eč. 63, 66, 67, 76, 77, 79)
Městská památková zóna s řadou dochovaných původních zděných, roubených i hrázděných domů z 18. a 19. století.

Olešovice
Nejpočetnější a nejucelenější soubor hrázděných domů na severním Plzeňsku. Vesnická památková zóna.