Gustav Bach

Budislavice
Vesnice Budislavice je v pramenech poprvé zmiňována roku 1352.