František Vilém Údrčský z Údrče

Zámek Rochlov (čp. 1)
Areál velkého hospodářského dvora, v jeho středu stojí patrová budova na obdélném půdorysu. Dnes je zpřístupněn a nabízí možnost nahlédnout do zákulisí obnovy památkových objektů.