František Teplý

Díly
Ves Díly, původně Nový Postřekov. Lidová architektura, nedaleko strážní vrch Sádek.

Jan Vrba
Spisovatel a básník Chodska se ve své tvorbě nechával ovlivňovat vlastní lesnickou zkušeností i příběhy z historie.

Klenčí pod Čerchovem
Starobylé městečko, jedna z jedenácti původních chodských vsí, známé jako místo působení Jindřicha Šimona Baara či místo posledního odpočinku nechvalně proslulého Lomikara. Vesnická památková zóna.