František Mestler

Měšťanské domy v Plzni
Na náměstí Republiky a v jeho bezprostřední blízkosti najdeme řadu památkově velmi cenných měšťanských domů, nejčastěji renesančního původu, proměněné do současné podoby řadou úprav od baroka až po historismus 20. století.