František Josef Erhart

Kostel sv. Josefa v Úhercích
Kostel postavený v letec 1900 až 1901 plzeňským stavitelem Františkem Josefem Erhartem na místě staršího barokního kostelíka.

Radnice v Nýřanech (čp. 295)
Novorenesanční radnice vystavená v letech 1884-85.