fořtovna

Plzeň-Červený Hrádek
Ves Hrádek, v roce 1432 poprvé zmíněna jako Červený, se zkoncentrovala kolem bývalé šlechtické tvrze a významné norimbersko-řezenské obchodní stezky.