Farský les

Mohylové pohřebiště u Kostelce
Ve stínu vzrostlých stromů Farského lesa, jenž se rozkládá nedaleko Kostelce, nalezneme roztroušené pozůstatky několika mohyl, které dosud nebyly podrobeny odbornému archeologickému průzkumu.