erb

Hraniční kameny v Úterý
Dva druhotně umístěné hraniční kameny ze 17. století.