dvojdům

Měštanské domy v Horšovském Týně
Dochovaný blok sedmi domů v dolní části náměstí.