dubové kůly

Kostel sv. Jana Křtitele v Srbech
Vrcholně barokní kostel na místě původní kaple.