dosídlení

Historické jádro městečka Rabštejn nad Střelou
Nejmenší město ve střední Evropě, městská památková zóna od roku 1992.