Cyriak Wotava

Sochy sv. Cyriaka a sv. Jana Nepomuckého v Pivoni
Dvě barokní sochy před hřbitovem.

Ždánov
Historie obce byla spojena nejprve s klášterem v Pivoni, později s výrobou porcelánu.