Chotěšovský dům

Měšťanské domy v Plzni
Na náměstí Republiky a v jeho bezprostřední blízkosti najdeme řadu památkově velmi cenných měšťanských domů, nejčastěji renesančního původu, proměněné do současné podoby řadou úprav od baroka až po historismus 20. století.  

Radnice v Plzni (čp. 1)
Plzeňská radnice jako symbol moci a properity města byla přestavěna Giovanni de Statiou v pol. 16. století, stala se tak vůbec prvním renesančním domem v Plzni.