Československý červený kříž

Rostův dvůr v Plzni-Jižním předměstí (čp. 55)
Předměstský Rostův statek vznikl na počátku 19. století, v dalších desetiletích jej pohltilo zvětšující se Jižní předměstí Plzně, roku 1913 byl přebudován na požární zbrojnici.