celulózka

Papírna Piette v Plzni-Východním předměstí (čp. 173)
Piettova papírna a celulózka, uzavřené v roce 2000, byly vystavěny koncem 19. století v duchu průmyslové architektury. Esteticky uměřené tovární prostory doplnil i park a Papírenská vila.