Běšínové z Běšin

Zámek Dolejší Krušec (čp. 2)
Na původně renesanční tvrz na nevelkém návrší u vsi Dolní Krušec upozorňuje drobná věžička s cibulovou bání z počátku 19. století.

Zámek Hradiště (čp. 1)
Bedřich z Elvenichu si pro stavbu barokního zámku vybral ve 2. polovině 18. století ves Hradiště nacházející se necelých 10 km jihovýchodně od Klatov.