Berthlen Thorvaldsen

Korandův sbor v Plzni-Jižním předměstí (čp. 2142)
Korandův sbor jako nejodvážnější z meziválečných realizací protestantských kostelů je prodchnut symbolikou odrážející pojetí nové víry i protestantské tradice.