Bernard Fürth

Starý a nový židovský hřbitov v Sušici
Starý židovský hřbitov založený roku 1626 nahradil v roce 1872 založený nový hřbitov v poněkud větší vzdálenosti od historického jádra města.