Beneš Cíl

Zámek Dolejší Krušec (čp. 2)
Na původně renesanční tvrz na nevelkém návrší u vsi Dolní Krušec upozorňuje drobná věžička s cibulovou bání z počátku 19. století.