Bavůrek ze Švamberka

Boží muka a smírčí kříž v Kokašicích
V krasíkovském dvoře můžeme spatřit plasticky zdobená boží muka z poloviny 17. století, v západní části Kokašic se nachází Bavůrkův smírčí kříž.