barbakán

Historické jádro města Rokycan
Historický střed města se zbytky městského opevnění.