alianční znak

Socha sv. Jana Nepomuckého ve Lhotě pod Radčem
Na hranolovém vysokém podstavci stál samotný podstavec sochy s aliančním znakem a nápisem.