Adam Václav Kokořovec

Zámek Nečtiny (čp. 1)
Na místě rezidence Floriána Gryspeka z Gryspachu stojí dnes neogotická budova školicího střediska.