Zámek Bor u Tachova (čp. 259)

Bor u Tachova - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: gotika, baroko, rokoko, klasicismus, neogotika
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Současná podoba borského zámku vznikla postupnou stavební evolucí raně gotického panského sídla, které bylo založeno ve 13. století předky pánů ze Švamberka.

http://www.zamekbor.cz/

Historie

Předchůdce borského zámku, raně gotický vodní hrad s mohutnou válcovou věží a obdélníkovým palácem, byl v historických pramenech zmíněn poprvé roku 1263. Jeho zakladateli byli bratři Ratmír a Bohuslav ze Skviřína, předkové rodu pánů ze Švamberka. Opevněnou rezidenci nechali vybudovat při cestě ze Stříbra na Přimdu na ostrohu obklopeném ze tří stran vodními příkopy a potokem. Naproti hradišti na druhém břehu Výrovského potoka vyrostla ve druhé půli 13. století osada, jež byla roku 1369 za Bohuslava ze Švamberka povýšena na městečko. Tento šlechtic nechal roku 1361 panské sídlo doplnit kaplí svatého Vavřince. Roku 1430 hrad neúspěšně obléhali husité, v dalším období stavba chátrala a roku 1454 byla popisována jako pustá.

Roku 1505 se vlády nad borským panstvím chopil Jan ze Švamberka, jenž učinil z místního panského obydlí své trvalé sídlo. Starý gotický komplex podstoupil rozsáhlou přestavbu, aby mohl plnit požadavky, které na něj kladla nová úloha šlechtické rezidence. Velkolepá rekonstrukce byla inspirována saskou pozdní gotikou, jejím cílem bylo učinit z hradu místo, které by svým obyvatelům nabízelo veškeré myslitelné pohodlí a komfort. Původní bergfrit byl doplněn vysokou zděnou helmicí s ochozem a cimbuřím, palác byl rozšířen na tři trakty, ve zcela novém jižním křídle byla situována kaple svatého Vavřince, která dostala důmyslnou sklípkovou klenbu. Vstup byl přemístěn na západní stranu areálu, kde vzniklo předhradí s dodnes zachovanou bránou.

Po roce 1720 byla část paláce barokně upravena, v dalších obdobích přibývalo rokokových a klasicistních úprav zámeckých interiérů. Ve druhé polovině 19. století byl komplex novogoticky přestavěn. Východní úsek hradeb byl stržen, průčelí získalo novou fasádu, předhradí bylo opatřeno věžovitými rizality, změny se dotkly i vnitřních prostor. Bývalé panské sídlo je po poslední opravě v dobrém stavu a je přístupné veřejnosti. Řadí se mezi nejvzácnější a nejlépe dochované pozdně gotické hradní areály na našem území.

Fotografie

Zámek Bor u Tachova (čp. 259)Zámek Bor u Tachova (čp. 259)Zámek Bor u Tachova (čp. 259)Zámek Bor u Tachova (čp. 259)Zámek Bor u Tachova (čp. 259)Zámek Bor u Tachova (čp. 259)Zámek Bor u Tachova (čp. 259)Zámek Bor u Tachova (čp. 259)Zámek Bor u Tachova (čp. 259)Zámek Bor u Tachova (čp. 259)Zámek Bor u Tachova (čp. 259)Zámek Bor u Tachova (čp. 259)Zámek Bor u Tachova (čp. 259)Zámek Bor u Tachova (čp. 259)