Radnice a bývalá radnice v Manětíně (čp. 88, 91)

Manětín - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Veřejné stavby
stavební sloh: baroko, klasicismus, neorenesance
historická epocha: novověk, moderní doba

Stručné představení

Tzv. stará radnice (čp. 91) se nachází v západní části severní strany náměstí proti kostelu. Nová radnice (čp. 90) se nachází rovněž proti kostelu, nalevo od staré radnice.

Historie

Tzv. stará radnice (čp. 91) se nachází v západní části severní strany náměstí proti kostelu. Jde o barokní stavbu z roku 1721, která vznikla na místě starších domů poničených požárem v roce 1712. Na konci 18. století byla radnice klasicistně přestavěna, v 19. století byly ještě upravovány fasády. V roce 1850 bylo v budově umístěno sídlo okresního soudu, v přízemí se nacházela radniční šatlava a později věznice. Dnes budova slouží ke komerčním účelům a v prvním patře funguje městská knihovna. Jde o jednopatrovou budovu s hranolovou věží uprostřed. V průčelí je umístěn segmentový portál mezi pilastry, nad portálem je supraporta s bočními vázami a kartuší se znakem města. Průjezd uprostřed budovy je sklenut plackovými klenbami pruského typu.

Nová radnice (čp. 90) se nachází rovněž proti kostelu, nalevo od staré radnice. Novorenesanční budova radnice z roku 1910 byla postavena na místě původního hostince z 19. století. Také v přízemí nové radnice následně fungoval městský hostinec, jako kanceláře byly využívány prostory v horním patře. K radnici byl připojen i sousední dům čp. 89. Dnes je v radnici umístěno infocentrum, část městského úřadu a sklady. Jde o patrovou budovu s postranními rizality a se dvěma půlkruhově zaklenutými vstupy.

Fotografie

Radnice a bývalá radnice v Manětíně (čp. 88, 91)Radnice a bývalá radnice v Manětíně (čp. 88, 91)