Boží muka a kříže v Krsech

Krsy - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Drobné památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: novověk

Stručné představení

Smírčí a kamenný kříž, sloupková boží muka.

Historie

U silnice na Polínka se zachoval smírčí kříž, u silnice na Trhomné pak kamenný kříž z roku 1866.

Při silnici na Polínka, asi 500 m severně od obce, se dochovala sloupková boží muka z roku 1703. Na profilovaném soklu je umístěn hranolový římsou ukončený podstavec, členěný rytými obdélnými výplněmi.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.