Západočeská galerie v Plzni

Plzeň-Vnitřní Město - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Paměťové instituce - Muzeum
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: nezařazeno

Stručné představení

Západočeská galerie v Plzni realizuje ve dvou historických objektech v Pražské ulici mimořádně kvalitní výstavy umění 19. a 20. století, ale i starších období.

http://www.zpc-galerie.cz/

Historie

Západočeská galerie v Plzni, instituce založená v roce 1954, v současnosti nedisponuje budovou pro umístění stálé expozice z vlastního sbírkového fondu, čítajícího asi 10 000 uměleckých děl především 19. až první třetiny 20. století. Galerie se může přitom pyšnit nejen hodnotnou sbírkou regionálního umění, ale také kolekcí českého kubismu, která se řadí mezi nejvýznamnější v České republice. V historickém měšťanském domě v Pražské ulici je umístěno administrativní zázemí instituce, uměnovědná knihovna, přednáškový sál a také jedna z výstavních síní, nazývaná podle čísla domu „13“. Za pozornost stojí už neobvyklý interiér výstavní síně, v roce 2009 radikálně rekonstruovaný se zachováním vzácného pozdně gotického záklopového dřevěného stropu s malovaným rostlinným ornamentem. Další expoziční prostory má Západočeská galerie od roku 1972 v objektu bývalých masných krámů na konci stejné ulice. V obou síních se odehrávají tematické výstavy, které svým významem a dopadem dalece překračují hranice regionu i republiky. Vedle umění 19. a 20. století tyto příležitostné expozice mapují i starší umělecké směry, v posledních letech se mimořádně úspěšnými staly například výstavy západočeské gotiky a baroka. Galerie dále pořádá tematické přednášky a besedy, komentované prohlídky či výukové programy pro školy, velmi aktivní je též na poli publikačním. Nově vznikající pobočkou galerie je tzv. Semlerova rezidence.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.