Městské domy se sgrafity Mikoláše Alše v Plzni (čp. 252, 235, 53)

Plzeň-Vnitřní Město - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: neorenesance
historická epocha: moderní doba

Stručné představení

Spolupráce architekta Rudolfa Stecha a malíře Mikoláše Alše dala vzniknout necelým dvou desítkám zajímavých novorenesančních domů, jejichž fasády zdobí Alšovy výjevy z českých dějin.

Historie

Období fin de siècle, jak se přelom 19. a 20. století nazývá, bylo v Plzni ve znamení rozsáhlého stavebního rozmachu. Řadu významných, reprezentativních budov ve městě postavil architekt a stavitel Rudolf Stech. Jedinečným, sjednocujícím prvkem těchto významných památek jsou novorenesanční sgrafita, kterými průčelní fasády ozdobil Stechův blízký přítel Mikoláš Aleš. Malíř, inspirován především populárním dílem Aloise Jiráska, zvolil desítky témat z české, ale i plzeňské historie, jež uhlem překreslil na velké papírové kartony, podle kterých pak řemeslníci sgrafita realizovali přímo na místě. Aleš se nebál zpodobnit chloubu a velikost českého národa, stejně jako ironicky popíchnout vládnoucí elity, když například na domě továrníka Karla Weisse pláče šašek po bitvě u Moháče nad nástupem Habsburků. Alšovy motivy se staly natolik oblíbené, že se dostaly i do tištěné podoby např. na stránky Národních listů, Zlaté Prahy či Světozoru.

Většina z celkem 19 domů je situována mezi Klatovskou třídu a ulici Koperníkovu a Mánesovu, ve vnitřním městě jsou k vidění pouze tři objekty. Dům čp. 53 na náměstí Republiky vystavěl již v roce 1859 na místě bývalého Říhovského domu Martin Stelzer, avšak fasáda s Alšovými sgrafity byla doplněna až v roce 1896. Jedná se o třípodlažní dům v eklektickém slohu, jehož sklepní a dvorní část je snad středověkého původu. Balkon v prvním patře ohraničuje kovové zábradlí. Další patrový dům čp. 252 s novorenesanční fasádou se nachází v Solní ulici. Poslední z této trojice je tzv. Dům u červeného srdce, jenž přímo navazuje na sídlo biskupství. Jeho stavitelem je tentokrát sám Rudolf Stech, který stavbu realizoval v roce 1894. Sgrafita ve třetím patře připomínají pobyt Ferdinanda I. v roce 1555 v Plzni, kam se uchýlil před morem, a uspořádal zde tradiční rytířský turnaj. Dům je vedle vlastních maleb přikrášlen zdobným portálem a kruhovým skleněným okénkem nade dveřmi, v němž je vymalována postava anděla. Své jméno dům získal podle rudého srdce na balkonovém zábradlí.  

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.