Soubor kaplí v Plzni-Severním předměstí

Plzeň-Severní Předměstí - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kaple
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Bývalý venkovský charakter Severního Předměstí připomíná soubor drobných sakrálních staveb. Dvojice kapliček lemuje Kotíkovskou ulici, plot domu čp. 67 v Karlovarské ulici narušuje výklenková kaple sv. Jana Nepomuckého a poslední památka se nachází u domu čp. 212 v Pramenní ulici.  

Historie

Lochotín a vůbec celé Severní Předměstí si ponechalo venkovského ducha až do 20. století, byť již od konce 19. století se postupně začalo proměňovat v tradiční předměstskou čtvrť. Klasickým příkladem lidové plzeňské architektury je dochovaný soubor čtveřice kaplí rozmístěných v blízkosti Kotíkovské, Karlovarské a Pramenní ulice.

Obě strany Kotíkovské ulice lemují kapličky podobného vzhledu. První je vystavěna na půdorysu nepravidelného šestiúhelníka. Základy tvoří kamenný podstavec, stěny jsou cihlové, zdobené omítkami a lizénami. Portál je půlkruhový, uzavřený dřevěnými, laťovými dveřmi. Nad prohnutím zvýrazněným štítem je umístěn kovový křížek. Druhá stavba má přibližně obdélníkový půdorys se zaoblenými rohy. Omítky, vstup i střecha jsou řešeny obdobně, pouze chybí železný krucifix ve vrcholu.

Výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého je zasazena do hmoty zdi domu čp. 67 v Karlovarské ulici. Obdélná stavba je zakončena trojúhelníkovitým štítem, rohy stěn jsou ozdobeny pilastry. Ve středu se nachází půlkruhem zaklenutý výklenek, v němž je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého.

Poslední sakrální stavba se nachází na pozemku domu čp. 212 v Pramenní ulici. Průčelí je zakomponováno do ohradní zdi. Kaple je obdélná, cihlová, zakrytá sedlovou střechou. Omítky zdobí pilastry a profilovaná římsa. Okna i vstup mají polokruhové záklenky. Nad dřevěnými dveřmi se tyčí kamenný křížek.

Fotografie

Soubor kaplí v Plzni-Severním předměstí