Náhrobek zastřelených dětí na Ústředním hřbitově v Plzni-Doubravce

Plzeň-Doubravka - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Drobné památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: moderní doba

Stručné představení

Prostý šestiboký náhrobek na Ústředním hřbitově v Plzni – Doubravce upomíná na šest dětí, které byly zastřeleny v Koterovské ulici během hladových bouří v červnu 1918.

Historie

Ve střední části plzeňského Ústředního hřbitova nalezneme památník dětí, které byly zastřeleny během hladových bouří v červnu roku 1918. Neštěstí se odehrálo před pekařstvím v Koterovské ulici dne 21. června 1918. Shromáždil se zde dav, který čítal asi tisíc účastníků, mnoho z nich tvořily děti. Shluk lidí přepadl a vyraboval krám, k potlačení nepokojů byla povolána četa, které velel poručík Oskar Wirfl. Z houfu vylétlo proti vojákům několik kamenů, Wirfl reagoval na tento incident rozkazem k palbě ostrými náboji. Ačkoliv následná střelba patrně nebyla mířená, padlo jí za oběť šest dětí ve věku od 10 do 16 let. Jejich těla byla roku 1923 uložena ve společném hrobě s pomníkem. Autorem architektonického řešení památníku včetně úpravy přilehlých prostor byl Hanuš Zápal, umělecké ztvárnění bylo svěřeno Otokaru Walterovi. Jednoduchý šestiboký náhrobek nese jména šesti usmrcených chlapců a prostou sochařskou výzdobu.

Fotografie

Náhrobek zastřelených dětí na Ústředním hřbitově v Plzni-Doubravce