Tvrz Řesanice (čp. 18)

Řesanice - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Panská sídla - tvrze
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Tvrz byla v Řesanicích vybudována v 15. století. V 18. století byla adaptována na sýpku. Pozůstatkem jsou dnes dva oddělené objekty.

Historie

Řesanicích muselo existovat starší panské sídlo ještě před vznikem dochované tvrze. To ovšem nebylo dosud lokalizováno. Pouze hypoteticky můžeme uvažovat o jeho umístění v blízkosti kostela Všech svatých, který pochází z 2. poloviny 13. století. Zřejmě po zániku tohoto objektu byla v průběhu 15. století vybudována nová tvrz jižněji ve svahu pod kostelem. Vystavěna byla pravděpodobně na náklady Přibíka z Řesanic. Svoji funkci ztratila asi na konci 17. století, kdy se Řesanice staly součástí sousedního oseleckého panství. V 18. století proběhla adaptace někdejšího sídla na sýpku.

Pozůstatkem tvrze jsou dva oddělené objekty, a sice bývalý palác obdélníkového půdorysu, který byl přebudován na špýchar, a dále menší čtvercová stavba s gotickým sedlovým portálem, jež sloužila původně snad jako kuchyně. Mezi tyto objekty byla ve 2. polovině 20. století vestavěna nízká drůbežárna. V letech 2004–2010 probíhal archeologický výzkum lokality. V současné době je objekt v rukou soukromého majitele a probíhá jeho postupná rekonstrukce. Je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek.

Fotografie

Tvrz Řesanice (čp. 18)Tvrz Řesanice (čp. 18)