Pomník Jakuba Jana Ryby v Přešticích

Přeštice - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Drobné památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: novověk

Stručné představení

V parčíku pod chrámem Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích byl v roce 1935 odhalen pomník slavného skladatele a pedagoga Jakuba Jana Ryby.

Historie

V parčíku pod kostelem Nanebevzetí Panny MariePřešticích je na místě staré školy umístěn pomník slavného skladatele a pedagoga, přeštického rodáka Jakuba Jana Ryby z roku 1935. Iniciátorem zbudování pomníku byl rožmitálský spisovatel Rudolf Richard Hofmeister. Jeho realizaci organizoval a financoval Zpěvácký spolek Skála. Původně měla být pamětní deska umístěna na Rybův rodný dům, ale jelikož se objevilo hned několik možných míst jeho narození, nebylo zcela zřejmé, které místo je správné. Proto bylo rozhodnuto o postavení pomníku na místě staré školy, v níž působil jako podučitel Rybův otec.   

Vztyčení buližníkového kamene se na jaře 1935 stalo velkou událostí. Po městě se také konala finanční sbírka. Autorem pamětní desky byl pražský sochař Štěpán Kořán. Kromě nápisu na ni byl umístěn notový řádek začátku známé Rybovy České mše vánoční. Slavnostní odhalení proběhlo v červnu 1935. Dnes je pomník zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek.

Podobný hold byl Rybovi vzdán i v Rožmitále pod Třemšínem, kde prožil značnou část svého života a kde byl po své smrti roku 1815 pohřben. Tady bylo odhaleno hned několik pamětních desek a označeno bylo i místo jeho tragického skonu.  

Fotografie

Pomník Jakuba Jana Ryby v Přešticích