Hrobka Josefa Hlávky v Přešticích

Přeštice - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Drobné památky
stavební sloh: neogotika
historická epocha: novověk

Stručné představení

Rodinnou hrobku Josefa Hlávky najdeme u obvodní zdi přeštického hřbitova.

Historie

Rodinná hrobka architekta a mecenáše Josefa Hlávky se nachází na přeštickém hřbitově u obvodní zdi při silnici vedoucí z Přeštic na Klatovy. Jedná se o čtyřbokou, z kamene a cihel zbudovanou neomítanou stavbu se sedlovou střechou. Vystavěna byla v novogotickém stylu roku 1887. Na přední straně je otevřena po celé šířce a výšce lomeným obloukem, který sahá až do štítu. Otvor je oboustranně ústupkový. Dole jsou kované mříže, uprostřed s dvoukřídlými dveřmi a nahoře se zakončovacími liliemi. V bočních stěnách nad soklem je po třech mělkých obdélných vpadlinách s profilovaným orámováním, určených pro náhrobní desky. Texty na deskách z červeného mramoru jsou ryté a původně většinou zlacené.

Celý interiér hrobky je vyzdoben výjevy z mariánského cyklu od vídeňského malíře Karla Jobsta. Na klenbě uprostřed je Kristus a kolem symboly čtyř evangelistů, na klenbě a horní části bočních stěn je po devíti obrazech v trojlaločném orámování. Vlevo jsou umístěny výjevy ze života Panny Marie, vpravo ze života Ježíše Krista. Na zadní straně kaple, která je zapsána na seznamu nemovitých kulturních památek, se nachází v úzkém orámování velký výjev Nanebevzetí Panny Marie. 

Fotografie

Hrobka Josefa Hlávky v Přešticích