Rodný dům Josefa Hlávky v Přešticích (čp. 16)

Přeštice - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Rodný dům Josefa Hlávky stojí v Přešticích v Hlávkově ulici. Na fasádě je umístěna pamětní deska.

Historie

Rodný dům známého architekta a mecenáše Josefa Hlávky najdeme v Přešticích při ulici směřující z Masarykova náměstí ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie, jež nese Hlávkovo jméno. V domě čp. 16 s polokruhovým vjezdem a krámskými dveřnicemi se Josef Hlávka roku 1831 narodil. Jedná se o přízemní domek se sedlovou střechou. Ve středních dvou osách jsou okna ve štukových šambránách s lištami. Interiér je převážně plochostropý, disponovaný zhruba jako příčný dvoutrakt s průjezdem vlevo. Dům má barokní původ a je cenným dokladem starší podoby městské zástavby. Na fasádě je umístěna pamětní deska připomínající Hlávkovo narození. Objekt je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek.

Fotografie

Rodný dům Josefa Hlávky v Přešticích (čp. 16)