Mohylové pohřebiště u Kbelu

Kbel - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: pravěk

Stručné představení

Z okolí obce Kbel pocházejí nálezy mohyl ze střední doby bronzové.

Historie

Nálezy mohylových pohřebišť v okolí obce Kbel dokládají osídlení zdejší krajiny západočeskou skupinou lidu mohylové kultury střední doby bronzové. V 80. letech 19. století zde prováděl výzkum Josef Ladislav Píč, kterého podporoval lužanský mecenáš Josef Hlávka. Své výzkumy publikoval roku 1895. Při popisu pohřebiště ve Kbelu se zmiňuje o jedné mohyle obsahující dva pohřby, a to mužský pohřeb s bohatou zbrojí a pohřeb s prstenem, který označuje jako pohřeb ženský. U dalšího z dvojhrobů se podle nalezených mléčných zubů předpokládá, že šlo o pohřeb dítěte a jeho matky. Těla pohřbená ve kbelských mohylách byla vesměs spálena. Píč popisuje, že popel se spálenými kostmi byl pravidelně nasypán na původní zem, kam byly položeny milodary. Nad ním byl vybudován kamenný kužel, kolem nějž byl položen opěrný kamenný věnec, načež byla celá stavba překryta hlínou.       

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.