Pivovar v Chotěšově (čp. 53)

Chotěšov - Okres Plzeň-jih

Základní informace

typ památky: Technické památky
stavební sloh: gotika, renesance, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Areál bývalého pivovaru najdeme v Chotěšově nedaleko klášterního komplexu.

Historie

Na jižním okraji Chotěšova se pod klášterním areálem nachází velká budova někdejšího pivovaru. V přízemí je opatřena křížovými klenbami. Starobylý vzhled budovy je umocněn gotickým portálem, osazeným ve štítu. Jedná se o rozsáhlý komplex se stavbami, jež se různí dobou vzniku i stavebním pojetím. Severní část má barokní podobu. Dochované renesanční i gotické prvky vypovídají však o starším původu objektu. Prameny uvádějí, že původně zde býval mlýn příslušející ke klášteru. Teprve po zbudování novějšího mlýna, který leží nedaleko, byl původní mlýn upraven na pivovar.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:
věcný:

Fotografie

Pivovar v Chotěšově (čp. 53)