Zřícenina hradu Pustý hrádek

Žlíbek - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Panská sídla - hrady a zříceniny
stavební sloh: gotika
historická epocha: středověk

Stručné představení

Nedaleko hradu Kašperk se na zalesněném návrší nachází zřícenina, jejíž původ a význam je dodnes opředen tajemstvím.

Historie

Přibližně 400 metrů východně od královského hradu Kašperk se v místních lesích nachází poněkud osamělé zbytky středověké stavby, o jejímž původu a účelu se dodnes vedou spekulace. Předpokládá se, že tato zřícenina byla kdysi obranným hrádkem, jakousi předsunutou baštou, hradu Kašperk. Tento královský hrad sám o sobě disponoval velmi dobrou pasivní ochranou, nejslabší místo se však nacházelo právě na východní straně, kde se táhlý hřeb opět poněkud navyšoval. Odtud by pak nepřítel mohl hrad lehce ostřelovat, a tak s tím, jak se vylepšovaly obléhací zbraně, narůstala i potřeba toto místo zabezpečit. A snad právě Šternberkové v 15. století přistoupili ke stavbě tohoto obranného hrádku. Zdeněk Konopišťský totiž za svou angažovanost v Zelenohorské jednotě proti králi Jiřímu z Poděbrad nejspíš očekával útok královských vojsk, která by jistě toto nebezpečné místo využila a hrad dobyla.

Jednalo se o dvoupodlažní stavbu s pětibokou věží. Dnes jsou patrné pouze části severní zdi, které působí jako romantická kulisa ve žlíbeckém lese.  

Fotografie

Zřícenina hradu Pustý hrádekZřícenina hradu Pustý hrádek