Kaple sv. Jana Nepomuckého v Sušici

Sušice - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kaple
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Kaple sv. Jana Nepomuckého ze 2. poloviny 17. století prošla v průběhu staletí řadou oprav z iniciativy zbožných sušických měšťanů.

Historie

V Pravdově ulici se nachází drobná církevní památka zasvěcená oblíbenému světci Janovi Nepomuckému. Kaple byla vysvěcena ve druhé půli 17. století, avšak na vstupních dubových intarzovaných dveřích je vedle iniciál „I“ a „W“ upomínajících na měšťana Jana Fabiána Wiessenregnera k vidění ještě letopočet 1762, kdy byla kaple zřejmě přestavována. V polovině 19. století pak další opravu zaplatila zbožná sušická měšťanka Barbora Baťková. Původní oltář zde byl k vidění až do roku 1883. Poslední výraznější oprava proběhla ve 30. letech 20. století.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.